Oferta dla przedsiębiorców.

 

 Kancelaria świadczy obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą m. in.:

 • bieżące udzielanie konsultacji i porad prawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
 • kompleksową obsługę procesu dochodzenia należności pieniężnych poczynając od analizy dokumentów źródłowych, poprzez postępowanie sądowe do nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym włącznie,
 • doradztwo prawne w sprawach:
  • z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych,
  • dotyczących ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej,
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie negocjacji.