Oferta dla samorządów

Kancelaria radcy prawnego Dariusza Bazana oferuje Państwu usługę polegającą na kompleksowej obsłudze prawnej zarządzanej przez Państwa jednostki samorządu terytorialnego. Zakładanym celem usługi jest nie tylko wsparcie prawne klienta umożliwiające mu podejmowanie decyzji znajdujących oparcie w przepisach prawa, ale także zapewnienie mu bezpieczeństwa prawnego.

Oferowana usługa obejmuje między innymi:

  • kontrolę zgodności z prawem aktów stanowionych przez organy j.s.t., 
  • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu oświaty i pomocy społecznej,
  • tworzenie i przekształcanie samorządowych spółek prawa handlowego,
  • nadzór formalno-prawny nad prowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne,
  • doradztwo prawne w toku realizacji inwestycji budowlanych,
  • kontrolę przestrzegania procedur przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Usługa świadczona jest w formie indywidualnie określonej dla danego klienta, uwzględniającej jego szczególne potrzeby i wymogi.