E-Kancelaria

E-kancelaria jest aplikacją stworzoną dla klientów Kancelarii umożliwiającą wymianę informacji i dokumentów w wersji elektronicznej, zapewniająca klientowi szybki i stały dostęp do pomocy prawnej. Użytkownik aplikacji po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do przypisanego tylko jemu konta, w ramach którego może uzyskać wszelkiego rodzaju porady, oraz przesyłać i odbierać dokumenty.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, połączenie z serwerem Kancelarii odbywa się bezpiecznym łączem szyfrowanym według standardu stosowanego m. in. przez banki.